Drive For Performance is een platform van experts voor interim Recovery & Restructuring projecten:

 

· Marktaandelen gaan omlaag door verminderde operationele prestaties ten aanzien van kwaliteit en levertijd.

· De rendementen zijn te laag, waardoor de groei en innovatieve ontwikkelingen stagneren.

· De financieringsbehoefte neemt toe. De liquiditeitspositie wordt steeds zwakker.

 

In toenemende mate zijn er bedrijven die met bovengenoemde omstandigheden te maken krijgen. Bestaand management binnen deze bedrijven ervaart te weinig afstand tot de problematiek en kan moeite hebben om adequaat in te grijpen als gevolg van een te beperkte toegang tot kennis op dit gebied.

© Drive For Performance 2012

Introductie

Drive For Performance

Expert Teams voor “Restructuring & Recovery”